Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED
De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst. Onze online shop richt zich uitsluitend tot consumenten.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit zijn toe te schrijven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. CONTRACTUELE PARTNERS, CONCLUSIE VAN HET CONTRACT, MOGELIJKHEDEN VAN CORRECTIE
Het koopcontract wordt gesloten met AK Harms GmbH.

Door het plaatsen van de producten in de online shop doen wij een bindend aanbod om een contract te sluiten voor deze artikelen. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw invoer op elk moment voor het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren met behulp van de daarvoor bestemde en toegelichte correctiemiddelen in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelmandje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na verzending van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.

3. TAAL VAN HET CONTRACT, OPSLAAN VAN DE TEKST
De voor het sluiten van het contract beschikbare taal/talen: Duits

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze AV in tekstvorm toe. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN
Naast de vermelde productprijzen kunnen verzendkosten ontstaan. Meer informatie over eventuele verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

Wij leveren uitsluitend per postorder. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

5. BETALING
De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

Vooruitbetaling
Als u kiest voor vooruitbetaling, sturen wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

Creditcard
U voert uw creditcardgegevens in bij het plaatsen van uw bestelling. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en uw kaart gedebiteerd.

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst aanmelden, zich met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de shop vragen wij PayPal om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces.

Sofort by klarna
Na het plaatsen van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, moet u een voor internetbankieren geactiveerde bankrekening hebben, zich dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna door Sofort uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via Apple Pay te kunnen betalen, moet u de browser "Safari" gebruiken, geregistreerd zijn bij de dienstverlener Apple, de Apple Pay-functie hebben geactiveerd, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt nadere informatie tijdens het bestelproces.

Google Pay
Om het factuurbedrag via Google Pay te kunnen betalen, moet u geregistreerd zijn bij de dienstverlener Google, de Google Pay-functie hebben geactiveerd, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

6. EIGENDOMSRESERVATIE
De goederen blijven ons eigendom totdat de betaling volledig is voldaan.

7. VERVOERSCHADE
Indien goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dient u zo snel mogelijk een klacht in te dienen bij het leveringsbedrijf en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het niet indienen van een klacht of het niet contact opnemen met ons heeft geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Zij helpen ons echter om onze eigen aanspraken tegen de vervoerder of de transportverzekeraar te kunnen doen gelden.

8. GARANTIE EN GARANTIES
Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.
Bij gebruikte goederen geldt: indien het gebrek na het verstrijken van een jaar na de levering van de goederen optreedt, zijn de aanspraken op gebreken uitgesloten. Gebreken die zich binnen een jaar na levering van de goederen voordoen, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen worden opgeëist.
De bovenstaande beperkingen en verkorting van de termijn gelden niet voor vorderingen op grond van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten
- in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
- in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim alsmede bedrog
- in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
- in het kader van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen of
- voor zover het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid wordt geopend.
Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u telkens bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

9AANSPRAKELIJKHEID
Voor claims op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt, is onze aansprakelijkheid altijd onbeperkt
- in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
- in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
- in geval van garantietoezeggingen, voor zover overeengekomen, of
- voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet is geopend.
In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is.
Voor het overige zijn schadeclaims uitgesloten.


10GESCHILLENRESOLUTIE
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.


AV gemaakt met rechtstexter.de [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].