Privacybeleid

Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
AK Harms GmbH | Alan Harms
Wallgasse 6a
48143 Münster
Duitsland

info@ruut.de

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website oproept, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij de correcte presentatie van onze website, die zwaarder wegen dan onze belangen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de website gewist.

Hostingdiensten door een derde provider
In het kader van de verwerking in onze opdracht levert een derde provider ons de diensten voor de hosting en weergave van de website. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in daartoe bestemde formulieren in de onlineshop zoals hieronder beschreven worden verzameld, worden op zijn servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier toegelichte kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Verzameling en gebruik van gegevens voor contractafhandeling, contact opnemen en openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u ons deze informatie vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij de gegevens in deze gevallen nodig hebben om het contract of uw contact te verwerken en u de bestelling of het contact niet kunt verzenden zonder deze gegevens te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 letter b DSGVO voor het verwerken van de overeenkomst en het afhandelen van uw aanvragen.
Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO door te besluiten een klantrekening te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantrekening.
Na volledige afwikkeling van het contract of verwijdering van uw klantenrekening worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na afloop van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het wissen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan door een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe voorziene functie in het klantenaccount.

3. Gegevensoverdracht

Voor de uitvoering van de overeenkomst volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste verzendonderneming, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en eventueel aan door ons belaste betalingsdienstaanbieders of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder. Hierbij geldt de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder.

Gegevensoverdracht aan verzenddienstaanbieders
Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, geven wij op basis van deze toestemming uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de verzenddienstaanbieder conform art. 6 lid 1 Sent. 1 lit. a DSGVO, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde verzenddienstverlener, zodat deze voorafgaand aan de levering contact met u kan opnemen ten behoeve van de kennisgeving of coördinatie van de levering.

U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.
Logsta Germany GmbH
Elbestraße 2
84453 Mühldorf am Inn
Duitsland

Gegevensoverdracht aan incassobedrijven
Voor de uitvoering van de overeenkomst conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. b DSGVO geven wij uw gegevens door aan een in opdracht gegeven incassobedrijf, voor zover onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dit geval wordt de vordering rechtstreeks door het incassobureau geïnd. Bovendien dient de overdracht ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een effectieve handhaving van onze betalingsvordering overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO.


4E-mail nieuwsbrief

E-mail reclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de voor dit doel benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mail nieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming conform Art. 6 Para. 1 Zin 1 lit. a DSGVO.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe in de nieuwsbrief opgenomen link. Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

De nieuwsbrief wordt in het kader van de verwerking in onze opdracht verzonden door een dienstverlener aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

5. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies, voor zover u hiervoor toestemming heeft gegeven conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). In de cookie-instellingen van uw webbrowser kunt u nagaan hoe lang deze in het overzicht worden bewaard. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel beslist over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectievelijke browsers onder de volgende links:

Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14 ] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/nl/latest/web-preferences/#cookies]

Bovendien kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in de verklaring inzake gegevensbescherming beschreven contactmogelijkheid.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Voor zover u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO, gebruikt deze website Google (Universal) Analytics voor het doel van websiteanalyse. De webanalysedienst wordt geleverd door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de [http://www.google.de]). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Na afloop van het doel en het gebruik van Google Analytics door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist.

Voor zover informatie wordt overgedragen aan servers van Google in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden ingezien [https://www.privacyshield.gov/list]. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door het downloaden en installeren van de browser plugin die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Hierdoor wordt het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen.

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u klikken op deze link om het verzamelen van gegevens door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Dit zal een opt-out-cookie op uw eindapparaat plaatsen. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming gevraagd.

6. online marketing

Google Fonts
Op deze website is de scriptcode "Google Fonts" geïntegreerd. Google Fonts is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de [http://www.google.de]). Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een uniforme presentatie van de inhoud op onze website, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. In dit verband wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de browser die u gebruikt en de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht.
Voor zover informatie wordt doorgegeven aan servers van Google in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden ingezien [https://www.privacyshield.gov/list]. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield. Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google [https://policies.google.com/privacy].

7. Sociale media

Onze online aanwezigheid op Facebook, Instagram, Pinterest

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden te verbeteren. Wij verstrekken daar informatie over onze producten en lopende speciale acties.
Bij een bezoek aan onze online aanwezigheid in sociale media kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen zogenaamde gebruiksprofielen aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden over het algemeen cookies op uw eindapparaat gebruikt. Bezoekersgedrag en gebruikersinteresses worden in deze cookies opgeslagen. Dit dient volgens Art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO, dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en een effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden, die in het kader van een belangenafweging prevaleren. Indien u door de respectieve exploitanten van sociale mediaplatforms om toestemming (instemming) voor de gegevensverwerking wordt gevraagd, bijv. door middel van een checkbox, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking art. 6, lid 1, letter a DSGVO.
Voor zover de bovengenoemde sociale mediaplatforms hun hoofdkantoor in de VS hebben, geldt het volgende: Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Dit gaat terug op het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kunt u hier bekijken [https://www.privacyshield.gov/list].
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun pagina's, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, met name opt-out-opties, verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte mededelingen over gegevensbescherming van de aanbieders. Mocht u in dit verband nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ [https://www.facebook.com/about/privacy]
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen op grond van art. 26 DSGVO, die u hier kunt inzien [https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum].
Nadere informatie over de gegevensverwerking in het kader van het bezoeken van een Facebook-fanpagina (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 [https://help.instagram.com/519522125107875]

Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy]

Opt-out:

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads [https://www.facebook.com/settings?tab=ads]

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 [https://help.instagram.com/519522125107875]

Pinterest: https://www.pinterest.de/settings [https://www.pinterest.de/settings]

8. Contactmogelijkheden en uw rechtenAls betrokkene heeft u de volgende rechten:

* op grond van Art. 15 DSGVO het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
* op grond van Art. 16 DSGVO het recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens in ons bezit te vragen;
* op grond van Art. 17 GDPR het recht om het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te vragen, tenzij verdere verwerking * noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
* noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting;
* noodzakelijk is om redenen van algemeen belang of
* noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;


* heeft op grond van Art. 18 DSGVO het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover * de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
* de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan;
* wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of
* u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 21 DSGVO bezwaar te maken tegen de verwerking;


* op grond van art. 20 DSGVO het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken;
* op grond van art. 77 DSGVO het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of onze bedrijfscentrale.

Indien u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens alsmede intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in ons impressum.

Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die zwaarder wegen dan onze belangen, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking bestemd is voor direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking wordt uitgevoerd voor andere doeleinden, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Nadat u uw recht op bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen

. Dit geldt niet indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct-marketingdoeleinden. In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel.


Privacybeleid [https://shop.trustedshops.com/de/rechtstexte/] gemaakt met de juridische teksteditor Trusted Shops [https://shop.trustedshops.com/de/] in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].